அறிவோம் அரசாணைகள் என்ற

இப்பகுதிக்கு ஆசிரியர் சமுதாயத்தை 

அன்புடன்  வரவேற்கிறோம். 

    
இப்பகுதியில் 

Right to Information orders,
Right to Education Orders,
பொதுவான      அரசாணைகள், 
நிதித்துறை      அரசாணைகள்,
கல்வித்துறை அரசாணைகள், மற்றும்  
பணியாளர் மற்றும் நிர்வாக சீர்திருத்தத்துறை 
சார்ந்த அரசாணைகள் 
வெளியிடப்படும். பயன்படுத்துங்கள். 

             விழிப்படையுங்கள்.மற்றவர்களை விழிப்படையச்செயுங்கள்.
ORDERS FROM RIGHT TO INFORMATION ACT

1.    மேற்படிப்புகளுக்கான தேர்வுகளில் கலந்துகொள்ள தற்செயல்  
       விடுப்பை துய்க்கலாமா ? 

2.    தகவல்களை துறை அலுவர்கள் நடைமுறைபடுத்தலாமா ?

3.    தகவல்கள் சம்பந்தப்பட்ட துறையில் பணியாற்றும் அனைவருக்கும் 
       ஏற்புடையதா?

     இதற்கு பெறப்பட்ட தகவல்களை பதிவிறக்கம் செய்ய கிளிக் செய்யவும் 
RIGHT TO EDUCATION (RTE)
சார்ந்த தெளிவுரைகள்.

6.    இலவச மற்றும் கட்டாய  கல்வி உரிமைச்சட்டம், 2009. (FREE AND  
       COMPULSARY EDUCATION ACT, 2009) மத்திய அரசு வெளியீடு.
                              Click Here to Download    

5.    RTE Model Rules Under Right to Education Act 2009.
                              Click Here to Download

4.    Right to Education Act, Tamil Version. ( தமிழகத்தில் இச்சட்ட வரைவு 
       விதிகள் நிறைவு செய்வதற்கு முன்னர் கருத்து கேட்புக்காக 
       வெளியிடப்பட்ட தொகுப்பு)
                              Click Here to Download      

3.    Right to Education 2009, Clarification on Provisions.
                              Click Here to Download

2.   Guidelines regarding deployment of teachers for Elections.
                              Click Here to Download

1.   Central Government authorises NCTE as Academic authority.
                             Click Here to Download 

பொதுவான அரசாணைகள்.

10.   ENGLISH MEDIUM TRAINING MODULE FOR STD.1 ( We may use this 
        module also for Tamil medium students)
                                     Click Here to Download

9.    G.O.No.96 dt.18.6.12. கருணை அடிப்படையிலான பணி நியமனங்கள் - 
       பணியிடை மரணமடைந்த அரசு ஊழியரின் வாரிசுதாரருக்கு 
       கருணை அடிப்படையில் பணி நியமனம் வழங்குதல் - 
       விண்ணப்பம் அளிக்கும்போது திருமணமாகாமல் இருந்து 
       பின்னர் பணிநியமனத்திற்கு முன்னர் திருமணமான பெண்  
      வாரிசுதாரருக்கும் பணி நியமனம் வழங்குதல் - தெளிவுரைகள்.
                                    Click Here to Download the G.O.


8.    G.O.No.981 Dt.19.11.2012. விடுமுறை நாட்கள் - 1881ஆம் ஆண்டு  
       செலாவணி முறிச்சட்டத்தின் கீழ் மாநில அரசு 
       அலுவலகங்களுக்கும் தமிழ்நாட்டிலுள்ள கூட்டுறவு வங்கிகள் 
       உட்பட அனைத்து வணிக வங்கிகளுக்கும் 2013ஆம்
       ஆண்டிற்கான பொது விடுமுறை நாட்கள் - ஆணை.
                                    Click Here to Download the G.O.

7.   G.O.No.230. Date.22.7.1994. ஹஜ் புனிதப்பயணம் செல்ல NOC 
      பெறுவதிலிருந்து விலக்களித்தல்  - ஆணை.
                                  Click Here to Download the G.O. 

6.   G.O.No.(2D) 17 Date.16.8.1994. கலப்பு திருமணம் செய்து கொண்ட 
       SC/ST பிரிவினரின் குழந்தைகளுக்கு சாதி சான்று 
       வழங்குவதில் பின்பற்ற வேண்டியவைகள் - ஆணை 
                                  Click Here to Download the G.O.

5.   G.O.No.229 Dt.22.01.1974. சங்கங்களுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குதல் 
       குறித்த விதிமுறைகளை விளக்கும் அரசாணை.
                                    Click Here to Download the G.O.
     

4.   G.O. No. 320 Date.19.07.2012. 2008,2009,2010 ஆம் ஆண்டுகளில்    
      வேலைவாய்ப்பு பதிவு புதுப்பிக்க தவறியவர்களுக்கு சிறப்பு 
       புதுப்பித்தல்  சலுகை வழங்குதல் - ஆணை. 
                                   Click Here to Download the G.O.

3.   G.O.No.135 Date.20.06.2012 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT DEPT.        
      வீடுகட்ட கடன் முன்பணம் 15 லட்சத்திலிருந்து 25 லட்சமாக 
      உயர்வு 
                              Click Here to Download the G.O.  
2.  G.O. No.96. Date.18.6.2012. தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத்துறை.
    கருணை நியமனங்கள் - விண்ணப்பம் அளிக்கும்போது திருமணம்     
    ஆகாமல்   இருந்து பின்னர் திருமணம் ஆன பெண் வாரிசுதாரருக்கும் 
    பணி நியமனம் வழங்குதல். தெளிவுரை வழங்குதல்
                                              Click Here to Download the G.O.

1. G.O. No.165. Date.30.8.2010. தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத்துறை.
    கருணை நியமனங்கள் - விண்ணப்பம் அளிக்கும்போது திருமணம்     
    ஆகாமல்   இருந்து பின்னர் திருமணம் ஆன பெண் வாரிசுதாரருக்கும் 
    பணி நியமனம் வழங்குதல். ஆணை.
                                              Click Here to Download the G.O.

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் சார்ந்த தகவல்கள்.

3.   தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் மூலம் தகவல் பெற 
      ரூபாய் 10 - க்கான court fee stamp பயன்படுத்தலாம் 
       என்பதை விளக்கும் ஆணை.
                      Click Here to down the G.O.

2.    மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள தகவல் அறியும் உரிமை 
       சட்டம் - 2005 தொகுப்பு.
                     Click Here to Download the RTI Central Act.

1.    தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள தகவல் அறியும் உரிமை 
       சட்ட விளக்க தொகுப்பு. (தமிழில்)

                    Click Here to Download the RTI Act in Tamil.

                  
பணியாளர்        மற்றும்     நிர்வாக
சீர்திருத்த துறை அரசாணைகள்.

32.    G.O.No.158 dt. 26.8.2008.  RTI மூலம் தகவல் பெற விலக்களிக்கப்பட்ட 
          துறைகள் பற்றிய அரசாணை.
                            Click Here to Download the G.O.

31.    G.O.No.259. Dt.17.12.2007. Passport பெறுதல் மற்றும் NOC பெறுவது 
          சார்ந்த அரசாணை.
                          Click Here to Download the G.O.

30.     Lr.No. 11850/A/2010-1 date 28.6.2010. MOVEMENT REGISTER 
          பராமரிப்பது சார்ந்த அறிவுரைகள்.
                          Click Here to Download the Govt. Lr.

29.      G.O.No.119.Dt.29.09.2011. Restricted Holidays - தற்காலிக மற்றும் 
            ஒப்பந்த அரசு  பணியாளர்களுக்கு நீட்டிக்கப்படவில்லை.
                         Click Here to Download the G.O.

28.      G.O.No. 145. Dt.30.09.2010. வேலைவாய்ப்பில் தமிழ்வழியில் 
            படித்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை பின்பற்றுதல் சார்ந்த ஆணை 
                         Click Here to Download the G.O.

27.      G.O.No.75. Dt.30.06.2011. அண்ணாமலை பல்கலைகழக 5 ஆண்டு 
            ஒருங்கிணைந்த பட்ட மேற்படிப்பு அதற்கிணையான 
             U.G. DEGREE பாடமாக கருதப்படும். ஆணை.
                          Click Here to Download the G.O.

26.     G.O.No.197. Dt. 24.10.2008. Voluntary Retirement - Giving weightage 
            Modificatioon Amendments - Orders issued.
                           Click Here to Download the G.O. 

25.     G.O.No.116 Dt.18.08.2010. U.G. DEGREE இல்லாமல் நேரடியாக 
           திறந்த வெளி பல்கலைகழகம் மூலம் பெற்ற P.G. DEGREE
           வேலைவாய்ப்புக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது  என ஆணை.
                      Click Here to Download the G.O.

24.    Lr.No. 92, dt.22.07.2009. Transfer ofn Physically Handicapped Govt.
         servants.       (Near to their Native place)
                      Click Here to Download the G.O.

23.    G.O.No.157, dt.26.8.2008. TNPSC Fee exemption for Physically 
           Handicapped.
                    Click Here to Download the G.O

22.    G.O.No.149 Dt.11.11.2011மாற்று திறனாளிகளுக்கான 
          வேலைவாய்ப்பு முன்னுரிமையில் திருத்தம் ஆணை.
                   Click Here to Download the G.O. 

21.    G.O. No. 183. Date. 13.07.2007. வரையறுக்கப்பட்ட விடுமுறை
         நாட்களின்   பட்டியல்.
                     Click Here to Download the G.O.

20.   G.O.No.36. Dt.02.03.2012 பகவான் வைகுந்தசாமி பிறந்த நாள் 
         வரையறுக்கப்பட்ட விடுமுறை பட்டியலில் சேர்ப்பு.
                   Click Here to Download the G.O.


19.  G.O.(Ms) No. 51. Date 16.05.2011      மகப்பேறு    விடுப்பு     180   
       நாட்களாக உயர்த்தப்பட்ட ஆணை.
                    Click Here to Download the G.O.

18.     G.O.(Ms) No. 61 Date. 16.06.2011        மகப்பேறு      விடுப்பு 180     நாட்களாக
       உயர்த்தப்பட்ட அரசாணையில் திருத்தம் செய்யப்பட்ட அரசாணை.
                        Click Here to Download the G.O.

17.     G.O.Ms.No. 38. Date.25.03.2011 Use of Permanent blue, Blue Black or   Black 
           inks in Government offices.
                      Click Here to Download the G.O.

16.      G.O.Ms.No.107. Date. 18.08.2009.  பள்ளி  மேல்நிலைபடிப்பு (+2 )முடித்து 
          திறந்தவெளி பல்கலைகழகங்களில் பெரும் பட்டயம், பட்டம், 
          முதுகலை பட்டங்கள் - பொதுப்பணிகளில் நியமனம் பெற
          ஆணை.
                              Click Here to Download the G.O.

15.      G.O.No.151 Date. 21.10.2010. பொதுப் பணிகள்  - அலுவலக நடைமுறை 
          பச்சை நிற மை பயன்பாடு குறித்த தெளிவுரை. 
                             Click Here to Download the G.O.


14.      G.O. No. 139 Date. 07.10.2009.  பொதுப்பணிகளில் நியமனம் செய்ய 
        B.L.,    B.E.,   M.B.B.S., B.V.Sc., B.Sc.Agri.,  படிப்புகளுக்கு  (B.A., B.S.c.,etc)  
        இணையாக கருதி ஆணை.
                              Click Here to Download the G.O.

13.       G.O.No. 212 Date. 11.11.2008. ஒய்வு பெற்ற அலுவலர்கள் சங்கம் 
          என்பதை   தமிழ்நாடு ஒய்வு பெற்ற அலுவலர்கள் சங்கம் என
          பெயர் மாற்றம்  - அரசு ஏற்பு  - ஆணை.
                              Click Here to Download the G.O.

12.       G.O. Ms.No. 70 Date.09.04.2008. அலுவலக ஆணை,    கடிதங்கள்
            மற்றும் ஏனைய வெளியீடுகளில் கிறித்துவ ஆண்டுக்கு 
            நேரான தமிழ் திங்கள், நாள், திருவள்ளுவர் ஆண்டு 
            பயன்படுத்துதல் - ஆணை.
                               Click Here to Download the G.O.

11.       Letter No. 17  Date 12.02.2009. முன்னால் படை வீரர்   நலன். 
         முன்னுரிமை சான்றிதழினைபயன்படுத்தாதபொழுது 
         குடும்பத்தில உள்ள  பிறிதொருவருக்கு முன்னுரிமை சான்றிதழ்  
         வழங்குதல்.  திருத்தம் ஆணை.
                               Click Here to Download the G.O.  

10.     Lr.No. 190  Date 15.10.2008.   பொது  பணிகள் - ஆதரவற்ற விதவைகள் 
          மற்றும் Ex-servicemen களுக்கு முன்னுரிமை நீட்டிப்பது - தெளிவுரை 
                                Click Here to Download the G.O.

09.      Lr.No. 38561/M/2008. Date.16.11.2009. B.Sc., Bio-Chemistry பட்டப்
            படிப்பினை B.Sc., Chemistry பட்டப் படிப்பிற்கு இணையாக
            கருதி ஆணை.
                                  Click Here to Download the G.O.

08.      G.O.Ms.No.149 Date.19.08.2008.  உடல் ஊனமுற்ற அரசு பணியாளர்கள் 
            தினமும் மாலை 15 நிமிடங்கள் முன்னதாக செல்ல அனுமதி. 
                                    Click Here to Download the G.O. 

07.       G.O.Ms.No. 94. Date. 29.7.2011. IAS பயிற்சி மையம் சென்னை -40.
             இங்கு தங்கி பயிலும் SC/ST/BC/MBC மாணவ மாணவியர்களுக்கு 
             மாதாந்திர உணவு கட்டணம் உயர்த்தி  ஆணை.
                                      Click Here to Download the G.O.  

06.       G.O.Ms.No.189. Date.18.07.2007.  ATTESTATION POWERS GROUP "B" 
             ஊழியர்களுக்கு விரிவாக்கம் - ஆணை.
                                       Click Here to Download the G.O.

05.       G.O.Ms.No.65. Date.27.05.2009. அருந்ததியினருக்கு சிறப்பு ஒதுக்கீடு.
                                       Click Here to Download the G.O.

04.       G.O.Ms.No.119 Date.09.09.2009. அரசு ஊழியர்கள் A,B,C,D என நான்கு 
               வகையினராக பிரிப்பு.
                                       Click Here to Download the G.O

03.       Lr.No. 8454/A/2010 Date.15.03.2010. புகார் மனுக்களுக்கு
            குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் ஒப்புகைச் சீட்டு அனுப்புதல்
             மற்றும் நடவடிக்கை மேற்கொள்வது.
                                         Click Here to Download the G.O

02.       G.O.Ms.No. 133. Date 29.09.2009. அரசு ஊழியர்கள் வரதட்சணை 
             வாங்கவும், கொடுக்கவும் தடை. 
                                          Click Here to Download the G.O.

01.        Lr.No.59420/S/2006. Date.11.12.2006. அரசு அலுவலகங்களில் தனியாக 
             பணியாளர்கள் நியமித்துக் கொள்ள தடை. 
                                            Click Here to Download the G.O.
          


 

FIN DEPT G.O.s


நிதித்துறை   அரசாணைகள்

36.  G.O.No. 240 Dt.22.07.2013.Revised Scales of pay 2009. புதிய ஊதிய விகித  
       ஊதியத்திற்குள்   உட்படுத்திக்கொள்ள மீண்டும் வாய்ப்பு.  
        Re - Option - ஆணை.
                                           Click Here to Download

35.    G.O. Ms.No. 222 Date.01.07.2013. அரசு ஊழியர்கள் / ஆசிரியர்கள் 
        அப்பழுக்கற்ற 25 வருடம் சேவை புரிந்ததற்காக வழங்கப்படும் 
        ரூ.2000/-க்கான பரிசுத் தொகை வழங்க மண்டல / மாவட்ட 
         அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரம் வழங்கி தமிழக அரசு உத்தரவு.
                                             Click Here to Download

34.     Lr.No.34124(Pay Cell) 2009-1, Dated.26.6.2009. G.O.234 Certain 
          Clarifications. Increment கணக்கிடுவது உள்ளிட்ட 
           தெளிவுரைகள் உள்ளன.
                                               Click Here to Download                                                 

33.     G.O.No.62. Date. 28.02.2013. தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் சிறப்பு
          சேம நலநிதி மற்றும் பணிக்கொடைத் திட்டம், 2000 - 
         திட்டத்தின்கீழ் வட்டி கணக்கிட்டு வழங்குவது - ஆணை.
                                              Click Here to Download

32.      G.O.No.61. Date.28.2.2013. தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் சிறப்பு 
           சேம நலநிதி மற்றும் பணிக்கொடைத் திட்டம், 1984-
          திட்டத்தின்கீழ் வட்டி கணக்கிட்டு வழங்குவது- ஆணை.
                                              Click Here to Download

31.     G.O.No.75. Date.14.3.2013. முன்பணம்- ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு  

          வழங்கப்படும் பண்டிகை முன்பணம் உயர்த்தி 
          வழங்குதல்- ஆணை.
                                            Click Here to Download

30.     G.O. No. 38. Dt. 11.02.13.ஓய்வூதியம் - பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டம் - 
        ஊழியர் பங்களிப்பு மற்றும் அரசு பங்களிப்பு தொகைக்கு 8 சதவீதம் 
        30.11.2011 வரையும், 8.6 சதவீதம் வட்டி விகிதம் 01.12.2011 முதல்
        வழங்க  அரசு ஆணை.
                                            Click Here to Download

29.    G.O.420 Dt.11.09.2000. படிகள் - நகர ஈட்டுப்படி - திருநெல்வேலி
         நகரத்தில் பணிபுரியும் அலுவலர்களுக்கு நகர 
         ஈட்டுப்படி வழங்கிட அனுமதி வழங்கப்பட்ட  ஆணை. 
                                         Click Here to Download

28.    G.O.No. 173 Dt.01.04.2004. இறப்பு மற்றும் ஒய்வு பணிக்கொடை 

        கால தாமதமாக வழங்கப்படும் பணிக்கொடைத் தொகைக்கு
        வட்டி வழங்குதல் - வட்டி விகிதம் - ஆணை. 
                                        Click Here to Download

27.    G.O.No.29.Date.31.01.2013. ஓய்வூதியம் - அரசு ஊழியர்களின்  
         திருமணமாகாத /  விவாகரத்தான / விதவை மகளுக்கு      
          குறைந்தபட்ச  ஓய்வூதியமான ரூ.3,050/-ஐ குடும்ப 
         ஓய்வூதியமாக வாழ்நாள் முழுவதற்கும் வழங்குவது - 
         குறித்த ஆணை.
                                       Click Here to Download

26.    Govt.Lr. 14483/CMPC/2011_1 Date.5.1.2012. Revision of Pay of Certain
         Categories of Teachers - Fixation of Selection Gr / Spl Gr Instructions.
                                       Click Here to Download                              

25.    G.O.No.175 Dt.18.06.2010. சம்பளம் ECS முறையில் - ஆணை.
                                       Click Here to Download

24.     Govt.Lr.63305_5 / Pay Cell / 2010 / Dt. 30.11.10. Fixation of Pay in Selection
          Gr / Spl Gr. Instructiuons - Further clarifications issued.   
                                       Click Here to Download

23.     Govt.Lr. 63305 _ 4 / Pay Cell / 2010 -4 Dt.12.11.2010. Fixation of Pay in 
           Selection Gr /Spl Gr - Monetary benefit to be given effect from 1.8.10.
                                       Click Here to Download 

22.     Govt.Lr.63305/Pay Cell/2010-1 Dt.08.11.2010. Fixation of Pay of Employees
           in the Selection Gr / Spl Gr- Instructions issued.
                                       Click Here to Download

21.     G.O. NO.413 Dt.04.11.2010. தனியார் பள்ளிகளில் 1996,97,98 ஆம் 
           ஆண்டுகளில் நியமிக்கப்பட்ட இ .நி .ஆ . களுக்கு பழைய 
           ஓய்வுதிய திட்டம் தொடர்வது சார்ந்த அரசாணை.
                                       Click Here to Download 

20.     G.O.No. 201.Dt.21.05.2009.C.P.S. Maintenance of Accounts - Instructions
           issued.
                                      Click Here to Download 

19.     G.O. No.304. Dt.27.05.2004. தமிழகத்தில் 1.4.2003 முதல் 
           CONTRIBUTORY PENSION SCHEME அறிமுகம் - ஆணை.
                                       Click Here to Download

18.    G.O.No. 71. Dt.19.03.2003. முழு ஓய்வூதியம் பெற 30 ஆண்டுகள் 
          பணி என்பதை விளக்கும் அரசாணை.
                                       Click Here to Download

17.   Letter No.fin. 57663/pay cell/2009.Dt.30.9.2009. CPS சந்தா 10% பிடித்தம் 
         செய்திட தெளிவுரை.(Basic Pay + Grade Pay)
                                       Click Here to Download

16.  G.O.No. 461. Date.22.09.2009. பொது வருங்கால வைப்பு நிதியின் மாத 
       சந்தா (12%) வீதம் குறித்த அரசாணை .
                                       Click Here to Download 

15.  G.O. No. 243 Date.29.06.2012. Medical Aid. N.H.I.S. சந்தா ரூபாய் 150/- ஆக 
       உயர்வு.. List of eligible hospitals available.
                                     Click Here to Download 

14.   G.O. No.139. Date.27.04.2012 New Health Insurance Scheme (NHIS) சந்தா 
         Rs.75/- ஆக ஜூன் 2012 முதல்   பிடித்தம் செய்ய உத்தரவு.
                                    Click Here to Download

13.  CPS சந்தா மற்றும் நிலுவை தொகை பிடித்தம் செய்யும் முறை பற்றி 
        நிதித்துறை விளக்க கடிதம். Lr.No.35574/PGC/2011-3 Dated. 23.04.2012.
                                   Click Here to Download the Letter

12.   G.O. No.184. Date. 01.06.2012 Tamil Nadu Govt. Pensioners Family 
        Securit  Fund Scheme -   மற்றும் financial assistance raised  from 
         Rs.25000/- to 35000/-  in  case of death pensioners - orders
                                   Click Here to Download

11.    G.O.No.123.    Date.10.04.2012.    ஊதிய  முரண்பாடுகளை நீக்க ஊதிய குறை
       தீர்க்கும் பிரிவு அமைப்பு.
                                  Click Here to Download.

10.    G.O.No.116.Date.  09.04.2012   அகவிலைப்படி 1.1.2012.  முதல் 58%  லிருந்து 
       65% ஆக உயர்வு.
                                   Click Here to Download.

9.     G.O.No.  71.  Date. 26.02.2011.    OMC - இல் ஊதியம்     திருத்தி    அமைக்கப்
        பட்டதன் விளைவாக ஏற்பட்ட முரண்பாடுகள் திருத்தி அமைத்து
        ஆணை மற்றும் ஊதிய குறை தீர்க்கும் பிரிவு அமைப்பு.  
                                    Click Here to Download.

8.     G.O.No. 234. Date. 01.06.2009. திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள்,2009.(6-வது
         ஊதிய குழு அரசாணை.
                                     Click Here to Download.

7.     G.O.No.258. Date 23.06.2009. 1.1.2006 to 31.05.2009 வரை நியமிக்கப்பட்ட
         புதிய நியமனதாரர்களுக்கு ஊதிய நியமனம். (1.86 அனுமதித்த    
         அரசாணை இன்று வரை முரண்பாடுகள் தொடர்வதற்கு 
         முக்கிய காரணமே இந்த அரசாணை தான்)
                                      Click Here to Download.

6.     G.O.No.23. Date.12.01.2011. ஆசிரியர்களுக்கு ஊதிய திருத்தம் மற்றும்
        தனி ஊதியம், மிகை ஊதியம் அனுமதிக்கும் அரசாணை.
                                      Click Here to Download.

5.     Govt. Lr.8764 Date. 18.04.2012 தனி ஊதியம் பதவி உயர்வின் போது
        அடிப்படை ஊதியத்துடன் சேர்க்க ஆணை. S.A. பதவி உயர்விற்கு
         பின்னர் தொடராது. 
                                      Click Here to Download.

4.      Govt Lr.No.36135. Date.19.07.2011.தனிஊதியம் ஆண்டு ஊதிய உயர்வு
          மற்றும் பதவி உயர்விற்கும் கணக்கில் கொள்ள ஆணை.
                                      Click Here to Download. 

3.      G.O. NO.444. Date.09.09.2009 OMC அமைக்கப்பட்டது.
                                       Click Here to Download.

2.    G.O. No.254 to 340. Date. 26.08.2010   One Man Commission Orders.
                                        Click Here to Download.


1.    G.O.No. 165 Date. 21.05.2012. அரசு ஊழியர்களின் திருமணமாகாத, 
         விவாகரத்தான, விதவை மகள்களுக்கு குடும்ப ஓய்வுதியம்.
                                        Click Here to Download the G.O.
   
   

    

   

பள்ளி கல்வித்துறை சார்ந்த அரசாணைகள்.

42.    G.O.Ms.No. 117 Date.02.07.2013.பொதுப் பணிகள் - பல்வேறு  
         பல்கலைகழகங்களால் வழங்கப்படும் இளநிலை / முதுகலை 
         பட்டங்கள்  இணையாக கருதி தமிழக அரசு உத்தரவு.
                                       Click Here to Download

41.     G.O. Ms.No. 242 Date.18.12.2012. பொதுப்பணிகள் - இணைக்கல்வித்
         தகுதி நிர்ணயம் -பத்தாம் வகுப்பிற்கு (SSLC) பின் மூன்றாண்டு  
         பட்டயப்படிப்பு அல்லது இரண்டாண்டு தொழில் நுட்ப பயிற்சி  
        (I.T.I) படித்த பிறகு மூன்றாண்டு பட்டப்படிப்பு படித்தவர்கள், 
        பத்தாம் வகுப்பிற்கு (S.S.L.C) பின் மூன்றாண்டு பட்டயப்படிப்பு 
        படித்த பிறகு இரண்டாண்டு பட்டப்படிப்பினை (Lateral Entry)  
        படித்தவர்கள் மற்றும் பதினோராம் வகுப்பிற்கு (old SSLC) பின் 
        இரண்டாண்டு ஆசிரியப் பட்டயப்படிப்பு படித்த பிறகு மூன்றாண்டு  
        பட்டப்படிப்பு படித்தவர்கள் ஆகியோர் - பத்தாம் வகுப்பு, 
        பனிரெண்டாம் வகுப்பிற்கு (Plus 2) பின் மூன்றாண்டு பட்டப்படிப்பு  
        படித்தவர்களுக்கு இணையாக கருதி பொதுப் பணிகளில்   
        வேலைவாய்ப்பு / பதவி உயர்விற்கு அங்கீகரித்து - ஆணை.
                                           Click Here to Download 

40.    G.O. No. 18. Date. 18.01.13. M.Phil  மற்றும் Ph.d., படிப்புகளுக்கு இரண்டாவது 
          ஊக்க ஊதிய உயர்வு அனுமதிக்கும் அரசாணை.
                                         Click Here to Download Page. 1
                                         Click Here to Download Page. 2


39.    G.O.No.30, Date.04.03.2013. திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தால்  
       வழங்கப்படும் M.Com. (Financial Management), M.Com. (Bank Management), 
       M.Com. (Computer Application), B.Com.(Applied), B.Com. (Bank Management)
       and B.Com. (கம்ப்யூட்டர் Application) ஆகிய பட்டப்படிப்புகள் B.Com.,
       மற்றும்  M.Com., பட்டப்படிப்பிற்கு சமமாக அங்கீகரித்து தமிழக அரசு  
       உத்தரவு.
                                        Click Here to Download

38.    G.O.No.23. Date.11.02.2013. பள்ளிக் கல்வி - அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் -  
         மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் சிறைத் தேர்வர்கள் - புதிய 
         பாடத்திட்டம் - அறிவியல் பாட செய்முறைத் தேர்வு - செய்முறைத் 
         தேர்வு விலக்கு கோரும் தேர்வர்களின் சான்றிதழ்களில் Practical 
         Exempted என பதிந்து வழங்குதல் -செய்முறைத் தேர்வு 
         எழுதுவதிலிருந்து விலக்களித்தல் - அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநருக்கு 
        அதிகாரம் அளித்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
                                      Click Here to Download

37.    G.O.No.. 270. Dt.22.10.12. பள்ளிக் கல்வி - பள்ளிகளில் பயிலும் 
         மாணவ/ மாணவிகளின் பாதுகாப்பு - பள்ளி வளாகம், அதன்   
         சுற்றுப்புறம் மற்றும் வாகனங்கள் பராமரித்தல் -  
         பின்பற்றப்பட வேண்டிய நடைமுறைகள் - ஆணை.
                                     Click Here to Download

36.    G.O.No.11 Dt.28.01.2013. 2010-11 ஆம் கல்வியாண்டில்  
         தொடக்கப்பள்ளியிலிருந்து நடுநிலைப்பள்ளியாக நிலை 
          உயர்த்தப்பட்ட 218 பள்ளிகளுக்கு தலைமை ஆசிரியர் 
           பணியிடங்கள் - ஆணை.
                                     Click Here to Download

35.     G.O..No. 181 Dt. 15.11.2011  பள்ளிகல்வி - இலவச மற்றும் கட்டாய 
          கல்வி உரிமை சட்டம் - 2009 இன் படி ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு 
           நடத்துதல் சார்ந்த அரசாணை.
                                     Click Here to Download 
     
34.     G.O.No.385. Dt.02.11.2012. பள்ளிகல்வி -ஆசிரியர்களுக்கு சேரவேண்டிய
           பண, பணி மற்றும் இதர பலன்களை உரிய நேரத்தில் பெற -   
          அனைத்து கல்வி அலுவலகங்களிலும் சிறப்பு - ஆசிரியர் குறை 
          தீர்க்கும் முகாம் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துதல் - ஆணை   
                                    Click Here to Download
                  
33.     G.O.No.220 Dt.10.11.2008. இடைநிலை ஆசிரியர் நியமனம்  உச்ச 
           நீதிமன்ற ஆணைப்படி செய்திட ஆணை.(மாநில பதிவு )
                                 Click Here to Download 
                                 Click Here for Related G.O. 

32.     G.O.No.240 Dt.18.8.2010. மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் தொழில் கல்வி 
          ஆசிரியர்களுக்கு ஊக்க ஊதிய உயர்வு வழங்குதல் சார்ந்த 
          அரசாணை. மற்றும் அரசாணை 240 - ற்கு வழங்கப்பட்ட 
           திருத்த அரசாணை. 366 Dt.06.12.2010
                                 Click Here to Download the G.O.240
                                 Click Here to Download the G.O.366

31.     G.O.No. 235 Dt.24.05.97. பள்ளிகள் உயர்நிலை,மேல்நிலை 
           பள்ளிகளாக தரம் உயர்த்தப்பட பின்பற்றப்பட வேண்டிய 
            நடைமுறைகள். 
                                 Click Here to Download

30.     G.O.No.25 Dt.27.01.2000. Elementary Education - Nursery & Ele schools

            - implementation of Tamil - Medium of instructions - Amendment issued.
                                 Click Here to Download

29.      G.O.No.14. Dt.09.02.2005. பள்ளிக்கு நன்கொடை அளிக்கும் போது 

            பள்ளிக்கு பெயர் வைக்கும் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய 
             முறைகள் குறித்து அரசாணை.
                                  Click Here to Download

28.     G.O.No.126. Dt.11.06.2007. Admission in XI std in schools in Tamilnadu -

           orders issued. (From class X to class XI within the same school should not
           be treated as fresh admission. but only as continuation of the original
           admission. Readmitting them to class XI is against the rules)
                                   Click Here to Download

27.    G.O.No.203 Dt.09.12.2011 தமிழத்தின் அனைத்து பள்ளிகளிலும் 
          TRIMESTER PATTERN 2012-13 முதல் 1 முதல் 8 ஆம் 
           வகுப்புகளில் நடைமுறைபடுத்த ஆணை.
                                   Click Here to Download

26.    G.O.No.204. Date. 12.12.2011 பள்ளிக் கல்வி - மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் 
           அவர்களின் அறிவிப்பு - முழுமையான தொடர் மதிப்பீட்டுடன் கூடிய முப்பருவ   
            பாடத்திட்டத்தினை செயல்படுத்துதல் - பருவத்திற்கு ஏற்ப பாடநூல்களை
            பிரித்து அச்சிடுதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
                                    Click Here to Download

25.   G.O.No.213 Dt.26.12.2011. RTE 2009 - இன்  படி பள்ளி  மேலாண்மை 
         குழு  (SMC) அமைக்க ஆணை.
                                    Click Here to Download

24.   G.O.No.336 Dt.1990-91,92 - இல்  நியமனம் பெற்ற  இடைநிலை 
         ஆசிரியர்களுக்கு காலமுறை ஊதியம் - ஆணை.
                                   Click Here to Download 

23.   G.O.No.133 Dt.04.06.2012. பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு 
         இணையான பட்டப் படிப்புகள்.
                                   Click Here to Download

22.  G.O.No. 258 Date.04.07.2012.பள்ளிகல்வி - அனைத்துவகை    
       அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் பள்ளிகளுக்கான பொதுவான  சட்டம் 
        வகுக்க வல்லுநர் குழு அமைதல் - ஆணை 
                                     Click Here to Download 

21.  G.O.No. 270.Date.10.07.2012. ஆசிரியர் மாணவர் எண்ணிக்கை   
       அடிப்படையில்(As per RTE 2009) உபரியாக உள்ள S.G.Tr., B.T.
        பணியிடங்களை கூடுதல் தேவையுள்ள பள்ளிகளுக்கு பணி 
        நிரவல் செய்திடல் - ஆணை . 
                                        Click Here to Download

20.  G.O.No.165. Date.4.7.2012. முதுநிலை ஆசிரியர் பணியிடங்கள் 
       - நியமனம்  - பதவிஉயர்வு - M.Sc., Chemistry- ல் Analytical chemistry,
        Organic chemistry, In organic chemistry, Physical chemistry போன்றவை 
         M.Sc., Chemistry - க்கு   இணையாக கருதி ஆணை.
                                        Click Here to Download
                  Click Here to Download the School Edcn Dir Pro. Date.31.7.12


19.  G.O.No.146. Date.19.06.2012.தொடக்ககல்வி - நீதிமன்ற தீர்ப்பாணைகள் - 
       1.6.88. கு முன்பு இடைநிலை ஆசிரியர், தொடக்கப்பள்ளி தலைமை 
       ஆசிரியர் மற்றும் நடுநிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களாகவும் 
       பணியாற்றியவர்களின் மொத்த பணிகாலத்தையும் கணக்கிட்டு 
       1.6.88. அன்று நடுநிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பணியில் தேர்வு /
       சிறப்பு நிலை அனுமதித்தல் - ஆணை .
                                           Click Here to Download 

18.  G.O.No.216. Date.30.12.2011. தொடக்கப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு 
       1.6.88 - க்கு முன்பு இடைநிலை ஆசிரியர்களாகவும் தொடக்கப்பள்ளி  
       தலைமை ஆசிரியர்களாகவும் பணியாற்றிய மொத்த பணிக்காலத்தை 
       1.6.88. - க்கு பின்னர் தொடக்கப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களாக 
       பணிபுரிந்த காலத்துடன் சேர்த்து தொடக்கப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் 
       பதவியில் தேர்வு /சிறப்பு நிலை அனுமதித்தல்.. ஆணை 
                                        Click Here to Download

17.   G.O.No. 5. Date.09.01.2012. பள்ளிகல்வி - R.M.S.A. - MODEL SCHOOLS- 
         HOURLY BASIS APPOINTMENT OF TEACHERS - ORDER.
                                        Click Here to Download

16.   G.O.No.121 Date.17.05.2012. பள்ளிகல்வி - பள்ளி மாணவ - மாணவிகளிடம் 
         ஒழுக்ககேடான முறையில் தவறாக நடந்து கொள்ளும் ஆசிரியர்கள் 
        மீது நடவடிக்கை எடுத்தல்.. ஆணை..
                                         Click Here to Download

15.  G.O.No.12. Date.18.01.2012. பள்ளிகல்வி - அரசு மற்றும் அரசு உதவி 
       பெறும் அனைத்து மாணவ - மாணவியர்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான 
       புத்தக பை, பென்சில், கணித உபகரண பெட்டி, புவியியல் 
       வரைபடங்கள் வழங்குதல்.. ஆணை..
                                         Click here to Download

14.  G.O.No.11 date.18.01.2012 பள்ளிகல்வி - அரசு / அரசு உதவி பெறும் 
      பள்ளிகளில் 1 ஆம் வகுப்பு  முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும்  
     அனைத்து   மாணவர்களுக்கும் விலையில்லா காலணி வழங்குதல் -  
     ஆணை..
                                 Click here to Download 

13.  G.O.No. 11. Date 9.2.2004. உதவி தொடக்க கல்வி அலுவலர்கள் ஒய்வு 
        பெரும் நாள்' ஆணை.
                                Click Here to Download

12.  G.O. No.64 Date.19.06.2004. தொடக்கக் கல்வி 1 முதல் 5 வகுப்பு வரை
       பயிலும் மாணவிகளை 2004-05 ஆம் ஆண்டு முதல் தேக்கம் இல்லாமல் 
       தேர்ச்சி பெற ஆணை.
                               Click Here to Download the G.O.

11.   G.O.No.133 -e- Date.04.-6.2012 School Education - Equivalence committee -
        பல்வேறு பல்கலைகழகங்களில் வழங்கப்பட்ட பட்டங்களை    
        பட்டதாரி ஆசிரியர் பணிக்கு தகுதியான பட்டங்களுக்கு
       இணையாக கருதி ஆணை.
                               Click Here to Download the G.O.

10.   Continuous Comprehensive Evaluation (CCE)
      அறிமுகம் -
                    Click Here to Downloar the G.O.

9.  Lr.No.71. Date 21.05.2012. Higher education.    கல்லூரி கல்வி இயக்குனருக்கு
    வழங்கப்பட்டிருந்த சுய நிதி கல்லூரி தொடங்க அனுமதி வழங்கும 
    அதிகாரம் ரத்து. 
                                   Click Here to Download the Letter.

8.    G.O. No. 29. Date. 12.02.2008. CRC கூட்ட நாட்களை  வேலை நாட்களாக 
       கணக்கிட்டு கொள்ளலாம்.   
                                     Click Here to Download.

7.    G.O.No. 261. Date.15.10.2007 மாணவர்கள் பள்ளிக்கு செல்போன்  கொண்டு
        வர தடை.
                                   Click Here to Download.

6.    G.O.No. 175. Date.08.11.2011 முதுகலை ஆசிரியர் நியமனம் - பதிவு மூப்பு
       முறையை மாற்றி எழுத்து தேர்வு + சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மூலம்.
                                    Click Here to Download.

5.     G.O.No.7. Date.18.01.2011 RTE - குழந்தைகள் கல்வி உரிமை ஆணையம்
         ஏற்ப்படுத்துதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
                                     Click Here to Download.

4.     G.O.No.237 Date.26.11.08. 2008 -2009 இ.நி.ஆ. காலிப் பணி இடங்களுக்கு  
        TRB மூலம் நியமனம் - அரசாணையில் திருத்தம்.
                                      Click Here to Download.

3.      G.O.No.191 Date. 12.07.2010. சென்னை மாநகராட்சி பள்ளிகள் சென்னை 
         பள்ளிகள் என பெயர் மாற்றம்.
                                       Click Here to Download.

2.      G.O.No.220.Date.10.11.2008. இடைநிலை ஆசிரியர் நியமனம் S.C.
         தீர்ப்பாணை அடிப்படையில் மேற்கொள்ள ஆணை.
                                        Click Here to Download.

1.       G.O.No.141. Date.13.09.2011 இடைநிற்றலை நீக்க அரசின் சிறப்பு
           ஊக்கத் தொகை - (10, 11, 12th மாணவர்களுக்கு.) ஆணை.
                                         Click Here to Download.